Polityka prywatności - biuraprojektowe.eu

Szanowny Kliencie

przypominamy podstawowe informacje z zakresu przetwarzania danych dostarczanych przez Państwa podczas korzystania z naszej platformy. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie w przycisk "Akceptuję"), wyrażają Państwo zgodę na wskazane poniżej działania. Platforma biuraprojektowe.eu stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:
• poznanie Państwa preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszego serwisu;
• wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Państwa zainteresowaniom;
• zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z platformy;
• ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych;

Zakres wykorzystywania plików cookies mogą Państwo określić w ustawieniach przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci urządzenia. W ramach świadczonych usług staramy się wyświetlać reklamy odpowiadające Państwa zainteresowaniom, które dotyczą naszych usług oraz usług klientów (marketing bezpośredni). W tym celu wykorzystujemy informacje zapisywane w plikach cookies, które otrzymujemy podczas korzystania z naszych stron. Nasze działania podejmowane są zgodnie z obowiązującym prawem w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych, ponieważ chcemy, by wszystkie nasze usługi, w tym wyświetlane reklamy, były najlepiej dopasowane do potrzeb użytkownika.

Podstawowe zasady korzystania z naszych serwisów zostały określone w Regulaminie Portalu biuraprojektowe.eu. Administratorem danych jest Madra Invest sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Szczytnickiej 60 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000719375. Mogą Państwo skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-mail kontakt@biuraprojektowe.eu. W dowolnym momencie mogą Państwo też wyrazić swój sprzeciw wobec tego rodzaju działań. Podobne działania w celach marketingowych podejmują nasi partnerzy, którym udostępniamy powierzchnie reklamowe w naszym portalu. Nasi partnerzy gromadzą i wykorzystują informacje określające Państwa sposób korzystania z naszego serwisu. Dzięki temu wyświetlają reklamy najbardziej dopasowane do uzyskanych informacji oraz udostępniają je innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie. W związku z reformą prawa ochrony danych osobowych nasi partnerzy potrzebują Państwa zgody na działania, których dokonują na naszych stronach. W przypadku jej udzielenia nasi partnerzy będą mogli, w ramach uzasadnionego interesu, wykorzystać Państwa informacje także dla celów analitycznych służących ocenie skuteczności podejmowanych działań marketingowych. Ewentualna zgoda jest Państwa dobrowolną decyzją, natomiast brak jej udzielenia może wpłynąć na Państwa komfort korzystania z naszych serwisów. Reklamy nieodpowiadające zainteresowaniom użytkownika są nie tylko nieatrakcyjne, ale i drażniące dla odbiorcy. Mogą Państwo udzielić zgodę poprzez zamknięcie tego komunikatu (kliknięcie w przycisk "Akceptuję"). Cofnięcie udzielenia zgody jest możliwe w każdej chwili, co jednak nie będzie równoznaczne z tym, że korzystanie z tych informacji do czasu wycofania zgody nie było zgodne z prawem. Mają Państwo pełne prawo do zgłoszenia podmiotowi wykorzystującemu Państwa dane osobowe żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Nie w każdym przypadku możliwe jest zrealizowanie Państwa praw w odniesieniu do informacji zapisanych w plikach cookies. Więcej szczegółów znajduje się w naszej Polityce prywatności, w ramach której możliwe jest udzielenie, odwołanie zgody lub zarządzanie ustawieniami prywatności.

Polityka prywatności Akceptuję

Polityka prywatności

I.  DEFINICJE

Ilekroć w dalszej części Polityki Prywatności użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

Administrator – MADRA INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Szczytnickiej 60, 59-220 Legnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000719375, NIP: 6912534585, REGON: 369518567.

Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Portal – Portal internetowy zarządzany przez Administratora, znajdujący się pod adresem internetowym http://www.biuraprojektowe.eu/.

Umowa – Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta za pomocą Portalu pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Portal lub korzystająca z Portalu za pomocą indywidualnego konta Użytkownika.

 

II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady i warunki przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych Użytkownika oraz prawa, które w związku z tym przysługują Użytkownikowi.
 2. Administratorem Danych Osobowych zbieranych w celach związanych ze świadczeniem usług oferowanych na Portalu jest  Madra Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (59-220) przy ul. Szczytnickiej 60, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS 0000719375, NIP 691-25-34-585, REGON 369518567, email: kontakt@biuraprojektowe.eu, telefon: (+48) 515 600 515, (+48) 515 900 515.
 3. Podczas rejestracji w Portalu oraz w trakcie korzystania z funkcjonalności Portalu Użytkownik przekazuje swoje Dane Osobowe, które Administrator przetwarza zgodnie z zasadami określonymi niniejszą Polityką Prywatności oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
   

III.  OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie przez Użytkownika Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, w szczególności do skorzystania z określonych funkcjonalności Portalu w tym do rejestracji Konta, do złożenia zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy), zapisania się do Newsletter lub skorzystania z innych usług oferowanych w Portalu. W celu rejestracji w Portalu, a następnie w celu korzystania z poszczególnych funkcjonalności, które Administrator zapewnia Użytkownikowi w ramach Portalu wymagane jest podanie przez Użytkownika określonych Danych Osobowych. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.
 2. W zakresie, w jakim Dane Osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie Danych Osobowych jest dobrowolne.
 3. Dane Osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane do marketingu bezpośredniego, bez jego wyraźnej zgody.
   

IV.  CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w celach związanych z realizowaniem przez Administratora usług oferowanych w Portalu, w tym w szczególności w związku z prowadzeniem Konta, obsługiwaniem składanych zamówień, w tym realizacji zamówienia i wykonania zawartej umowy, realizacji umowy o świadczenie Newsletter czy z korzystaniem z innych usług dostępnych w Portalu (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO), w szczególności w celu:
  a) rejestracji przez Użytkownika w Portalu oraz konieczności weryfikacji prawdziwości podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym;
  b) zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z funkcjonalności Portalu;
  c) publikacji ogłoszeń Użytkownika w Portalu;
  d) dokonywania ocen innych Użytkowników Portalu;
  e) obsługi wiadomości przesłanych przez Użytkownika za pomocą Portalu;
  f) zamawiania przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu dodatkowych usług.
 2. W przypadku gdy będzie to konieczne, Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO), w szczególności:
  a) w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
  b) w celu związanym z prowadzeniem postępowań przed organami władzy publicznej, postępowań mediacyjnych lub arbitrażowych, a także postępowań sądowych, w szczególności w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  c) w celach tworzenia wewnętrznych zestawień i statystyk;
  d) w celach związanych z audytami lub celach związanych z doradztwem;
  e) w celu prowadzenia analiz dotyczących korzystania z funkcjonalności Portalu, związanych z rozwojem Portalu i dostosowywaniem Portalu do potrzeb Użytkowników;
  f) w celu zapewnienia niezakłóconego dostępu oraz pełnej funkcjonalności Portalu;
  g) w celu zapewnienia bezpieczeństwa Portalu;
  h) w celach związanych z obsługą procesu rozpatrywania reklamacji.
 3. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody w zakresie objętym zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym w szczególności w celu świadczenia usługi Newsletter oraz w celu wysyłki treści reklamowych na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w celach marketingowych usług własnych oraz usług oferowanych przez podmioty powiązane z Administratorem.
   

V.   KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH KTÓRE SĄ PRZETWARZANE

 1. Administrator przetwarza w szczególności Dane Osobowe Użytkownika:
  a) związane ze świadczeniem przez Administratora usług oferowanych w Portalu podane w formularzu przy rejestracji Konta i/lub składaniu zamówień obejmujące w szczególności: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, używane adresy IP, numer rachunków płatniczych, numer NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania z Portalu;
  b) związane z komunikacją Administratora obejmujące w szczególności: imiona i nazwiska, nazwę, numery telefonów, adresy email, adresy zamieszkania/siedziby oraz adresy korespondencyjne;
  c) podane w celu korzystania z Newsletter, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji;
  d) podane w celu wzięcia udziału w realizowanych konkursach;
  e) uzyskane w oparciu o aktywność w Internecie, w aplikacjach mobilnych, w tym uzyskane za pośrednictwem innych kanałów komunikacji, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych.

 

VI.   ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane innym Użytkownikom Portalu w związku z jego funkcjonalnością, w szczególności inni Użytkownicy mogą mieć dostęp do określonych Danych Osobowych Użytkownika zgromadzonych na indywidualnym profilu Użytkownika oraz Danych Osobowych Użytkownika zawartych w opublikowanych przez Użytkownika ogłoszeniach.
 2. Administrator ma prawo przekazać Dane Osobowe Użytkownika podmiotom współpracującym z Administratorem w celu wykonania Umowy, podmiotom wspierającym Administratora w jego procesach biznesowych i czynnościach Administratora, w tym podmiotom przetwarzającym Dane Osobowe na rzecz Administratora (tzw. procesorzy danych) w szczególności:
  a) podmiotom obsługującym płatności elektroniczne i odbiorcom płatności, w celach związanych z wykonywaną płatnością;
  b) podmiotom realizującym wykonanie usług oferowanych w Portalu;
  c) podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze związane z działalnością Administratora;
  d) podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z działalnością Administratora, w tym usługi hostingowe;
  e) podmiotom świadczącym usługi audytorskie i inne związane z kontrolowaniem działalności Administratora;
  f) innym niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Administratora informacji związanych z działalnością Administratora, które to informacje mogą obejmować Dane Osobowe Użytkownika, w tym w szczególności organy nadzorcze wobec Administratora;
  g) podmiotom wspierającym Administratora w kampaniach marketingowych;
  h) innym podmiotom, jeżeli Dane Osobowe zostaną im udostępnione na podstawie zgody Użytkownika wskazującej na takiego innego odbiorcę.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Danych Osobowych Użytkownika organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej upoważnionym do dostępu do Danych Osobowych Użytkownika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

 

VII.   BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator dochowując należytej staranności stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia Danych Osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 2. Administrator stosuje sprawdzone i uznane technologie zapewniające bezpieczną transmisję danych, w szczególności mechanizm połączenia szyfrowanego technologią SSL, który uniemożliwia dostęp osobom trzecim do informacji, które Użytkownik przekazuje za pośrednictwem Portalu.

 

VIII.   OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przechowuje Dane Osobowe Użytkownika przez okres niezbędny do realizacji Umowy zawartej z Użytkownikiem.
 2. W przypadku, gdy podstawą do przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych Użytkownika była udzielona przez Użytkownika zgoda, Administrator  przechowuje Dane Osobowe Użytkownika wyłącznie do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.
 3. W szczególnych przypadkach, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora, Administrator ma prawo do przechowywania Danych Osobowych przed okres dłuższy niż określony w ust. 1-2.
 4. Dane Osobowe Użytkownika po upływie okresu przechowywania określonego w niniejszym Rozdziale VIII zostają trwale usunięte lub podlegają anonimizacji.

 

IX.   UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych, Użytkownik ma prawo:
  a) dostępu do Danych Osobowych oraz otrzymania od Administratora ich kopii;
  b) sprostowania oraz uaktualnienia Danych Osobowych, jeśli są one nieprawdziwie lub niekompletne;
  c) przenoszenia Danych Osobowych;
  d) usunięcia Danych Osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  e) ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych w przypadku gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  f) cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w zakresie, w którym przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody;  wycofanie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie Danych Osobowych nie ma wpływu na przetwarzanie, które nastąpiło przed wycofaniem zgody;
  g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych;
  h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora, w tym wobec profilowania, w przypadku gdy:
  a) Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją Użytkownika;
  b) Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 3. Żądania dotyczące realizacji praw związanych z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych Użytkownika, Użytkownik ma prawo wnieść za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontrola@biuraprojektowe.eu lub w formie pisemnej na adres: MADRA INVEST Sp. z o.o., ul. Szczytnicka 60, 59-220 Legnica.
 4. W przypadku, gdy sprzeciw Użytkownika dotyczy przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika związanych z korzystaniem z usługi Newsletter, Użytkownik ma prawo wyrazić sprzeciw klikając w link umieszczony w wysłanym do Użytkownika newsletterze.

 

X.  PROFILOWANIE ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

 1. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w sposób zautomatyzowany w formie profilowania w celu dostarczania treści reklamowych dopasowanych do potrzeb i preferencji Użytkownika.
 2. Przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych Użytkownika w sposób zautomatyzowany nie wywołuje wobec Użytkownika żadnych skutków prawnych.

 

XI.  COOKIES LUB INNE PODOBNE TECHNOLOGIE

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w Portalu. Warunki i zasady wykorzystywania plików cookies przez Administratora określa Polityka cookies.

 

XII.  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 1. Użytkownik posiada możliwość kontaktu z Administratorem w formie pisemnej pod adresem: MADRA INVEST Sp. z o.o., przy ul. Szczytnickiej 60, 59-220 Legnica lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontrola@biuraprojektowe.eu.
 2. Użytkownik posiada możliwość kontaktu z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Portalu.
   

XIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może podlegać zmianom, o których każdorazowo Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora.
Patronat
© biuraprojektowe.eu 2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce.
Realizacja: MEETMEDIA