Regulamin akcji promocyjnej „Jedno konto - więcej możliwości” - biuraprojektowe.eu

Szanowny Kliencie

przypominamy podstawowe informacje z zakresu przetwarzania danych dostarczanych przez Państwa podczas korzystania z naszej platformy. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie w przycisk "Akceptuję"), wyrażają Państwo zgodę na wskazane poniżej działania. Platforma biuraprojektowe.eu stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:
• poznanie Państwa preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszego serwisu;
• wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Państwa zainteresowaniom;
• zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z platformy;
• ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych;

Zakres wykorzystywania plików cookies mogą Państwo określić w ustawieniach przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci urządzenia. W ramach świadczonych usług staramy się wyświetlać reklamy odpowiadające Państwa zainteresowaniom, które dotyczą naszych usług oraz usług klientów (marketing bezpośredni). W tym celu wykorzystujemy informacje zapisywane w plikach cookies, które otrzymujemy podczas korzystania z naszych stron. Nasze działania podejmowane są zgodnie z obowiązującym prawem w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych, ponieważ chcemy, by wszystkie nasze usługi, w tym wyświetlane reklamy, były najlepiej dopasowane do potrzeb użytkownika.

Podstawowe zasady korzystania z naszych serwisów zostały określone w Regulaminie Portalu biuraprojektowe.eu. Administratorem danych jest Madra Invest sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Szczytnickiej 60 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000719375. Mogą Państwo skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-mail kontakt@biuraprojektowe.eu. W dowolnym momencie mogą Państwo też wyrazić swój sprzeciw wobec tego rodzaju działań. Podobne działania w celach marketingowych podejmują nasi partnerzy, którym udostępniamy powierzchnie reklamowe w naszym portalu. Nasi partnerzy gromadzą i wykorzystują informacje określające Państwa sposób korzystania z naszego serwisu. Dzięki temu wyświetlają reklamy najbardziej dopasowane do uzyskanych informacji oraz udostępniają je innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie. W związku z reformą prawa ochrony danych osobowych nasi partnerzy potrzebują Państwa zgody na działania, których dokonują na naszych stronach. W przypadku jej udzielenia nasi partnerzy będą mogli, w ramach uzasadnionego interesu, wykorzystać Państwa informacje także dla celów analitycznych służących ocenie skuteczności podejmowanych działań marketingowych. Ewentualna zgoda jest Państwa dobrowolną decyzją, natomiast brak jej udzielenia może wpłynąć na Państwa komfort korzystania z naszych serwisów. Reklamy nieodpowiadające zainteresowaniom użytkownika są nie tylko nieatrakcyjne, ale i drażniące dla odbiorcy. Mogą Państwo udzielić zgodę poprzez zamknięcie tego komunikatu (kliknięcie w przycisk "Akceptuję"). Cofnięcie udzielenia zgody jest możliwe w każdej chwili, co jednak nie będzie równoznaczne z tym, że korzystanie z tych informacji do czasu wycofania zgody nie było zgodne z prawem. Mają Państwo pełne prawo do zgłoszenia podmiotowi wykorzystującemu Państwa dane osobowe żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Nie w każdym przypadku możliwe jest zrealizowanie Państwa praw w odniesieniu do informacji zapisanych w plikach cookies. Więcej szczegółów znajduje się w naszej Polityce prywatności, w ramach której możliwe jest udzielenie, odwołanie zgody lub zarządzanie ustawieniami prywatności.

Polityka prywatności Akceptuję

Regulamin akcji promocyjnej „Jedno konto - więcej możliwości”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Jedno konto - więcej możliwości”, zwaną dalej Akcją promocyjną jest portal internetowy biuraprojektowe.eu
 2. Regulamin oznacza Regulamin promocji  „Jedno konto - więcej możliwości”   oraz inne dokumenty, do których odsyła niniejszy Regulamin.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy z Regulaminu Portalu dostępnym pod linkiem: https://biuraprojektowe.eu/inne/regulamin-portalu-biuraprojektoweeu,1
 4. Osoba biorąca udział w Akcji promocyjnej „Jedno konto - więcej możliwości”, zwana dalej Użytkownikiem, musi być osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającą lub rejestrującą Konto:

  a. Podstawowe Specjalisty, rozumiany jako osoba lub podmiot wykonujący usługi z zakresu branży projektowej i/lub branż pokrewnych w dziedzinie budownictwa.
  b. lub Poszukującego Pracy, rozumianego jako osobę fizyczną posiadającą i/lub będącą w trakcie zdobywania wykształcenia i umiejętności z zakresu branży projektowej i/lub branż pokrewnych w dziedzinie budownictwa.
   
 5. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Portalu.
 6. Akcja promocyjna trwa od 22.07.2019r. do odwołania.
   

II. ZASADY SKORZYSTANIA Z AKCJI PROMOCYJNEJ "JEDNO KONTO - WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI"

Akcja promocyjna skierowana jest do wszystkich Użytkowników portalu biuraprojektowe.eu, którzy w trakcie obowiązywania promocji spełnią łącznie poniższe warunki:

 1. Zaakceptują niniejszy Regulamin.
 2. Posiadają zarejestrowane lub zarejestrują od dnia 22.07.2019  Konto Podstawowe Specjalisty lub Konto Poszukującego Pracy na platformie biuraprojektowe.eu
   

III. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ "JEDNO KONTO - WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI"

 1. Dla Specjalistów z Kontem Podstawowym:

  a. Użytkownicy z Kontem Podstawowym Specjalisty, którzy spełnili warunki określone w pkt II Regulaminu otrzymają bezpłatny dostęp do dodatkowych funkcjonalności dedykowanych przed Akcją promocyjną wyłącznie Użytkownikom z Kontem Członkowskim: a więc dostęp do Katalogu ogłoszeń Specjalistów poszukujących pracowników,  Publikację ogłoszenia Specjalisty poszukującego pracowników,  Publikację i dostęp do Katalogu ogłoszeń Specjalistów na współpracę międzybranżową.
  b. Łączny wykaz funkcjonalności Konta Podstawowego niniejszego Regulaminu zastępuje na czas obowiązywania Akcji promocyjnej rozdział V punkt 2. podpunkt I z Regulaminu Portalu, zawiera następujące usługi:

  - Ocena Specjalisty
  Specjalista posiada możliwość dokonania oceny innego Specjalisty w skali od 1 do 5 uwzględniając 3 kryteria oceniania: terminowość, kontakt, jakość, wraz z umieszczeniem komentarza uzasadniającego dokonaną ocenę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia dodanej oceny Specjalisty w przypadku, gdy będzie naruszać zasady określone w Rozdziale IV ust. 5 Regulaminu Portalu.

  Katalog ogłoszeń Poszukujących Pracy
  Usługodawca umożliwia Specjaliście dostęp do katalogu ogłoszeń publikowanych przez Poszukujących Pracy, zawierających informacje na temat poszukiwanego przez nich zatrudnienia i posiadanych kwalifikacji.

  - Katalog ogłoszeń Specjalistów poszukujących pracowników
  Usługodawca umożliwia Specjaliście dostęp do publikowanych przez Specjalistów ogłoszeń zawierających informacje dotyczące aktualnie poszukiwanych pracowników.

  Publikacja ogłoszenia Specjalisty poszukującego pracowników
  Usługodawca umożliwia Specjaliście publikację ogłoszenia na stronach Portalu, zawierającego informację na temat poszukiwanych przez Specjalistę pracowników. Specjalista posiada możliwość zarządzania dodanym przez siebie ogłoszeniem, w tym posiada możliwość jego modyfikacji lub usunięcia. Ogłoszenie jest publikowane w Portalu na okres 30 dni. Po upływie okresu 30 dni ogłoszenie wygasa. Specjalista posiada możliwość ponownej aktywacji ogłoszenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia Specjalisty w przypadku, gdy będzie naruszać zasady określone w Rozdziale IV ust. 5 Regulaminu Portalu

  - Publikacja ogłoszeń Specjalistów na współpracę międzybranżową
  Usługodawca umożliwia Specjaliście publikację ogłoszenia na stronach Portalu, zawierającego informacje na temat zrealizowanych projektów i prowadzonych przez Specjalistę prac. Ogłoszenie służy pozyskaniu innych Specjalistów do współpracy nad projektem prowadzonym przez Specjalistę i/lub publikację ogłoszenia zawierającego informację na temat poszukiwanego przez Specjalistę zlecenia. Użytkownik posiada możliwość zarządzania dodanym przez siebie ogłoszeniem, w tym posiada możliwość jego modyfikacji lub usunięcia. Ogłoszenie Specjalisty jest publikowane w Portalu na okres 30 dni. Po upływie okresu 30 dni Ogłoszenie Specjalisty wygasa. Specjalista posiada możliwość ponownej aktywacji ogłoszenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia Specjalisty w przypadku, gdy będzie naruszać zasady określone w Rozdziale IV ust. 5 Regulaminu Portalu

  Katalog ogłoszeń Specjalistów na współpracę międzybranżową
  Usługodawca umożliwia Specjaliście dostęp do katalogu ogłoszeń publikowanych przez innych Specjalistów, zawierających informacje na temat współpracy międzybranżowej.

  Porada Prawna
  Usługodawca zapewnia Specjaliście możliwość złożenia za pośrednictwem Portalu zlecenia na Poradę Prawną. Porada Prawna jest usługą odpłatną. Warunki i zasady świadczenia Usługi Porady Prawnej określa Regulamin Porad Prawnych
   
 2. Dla Poszukujących Pracy:

  a. Użytkownicy z Kontem Poszukującego Pracy, którzy spełnili warunki określone w pkt II Regulaminu otrzymają dostęp do bezpłatnej usługi  Publikacji ogłoszenia Poszukującego Pracy, która to funkcjonalność  przed Akcją promocyjną była odpłatna.
  b. Łączny wykaz funkcjonalności Konta Poszukującego Pracy niniejszego Regulaminu zastępuje na czas obowiązywania Akcji promocyjnej rozdział V punkt 4 z Regulaminu Portalu, zawiera następujące usługi:

  - Publikacja ogłoszenia Poszukującego Pracy
  Usługodawca umożliwia Poszukującemu Pracy bezpłatną publikację ogłoszenia na stronach Portalu, zawierającego informację na temat poszukiwanego przez Poszukującego Pracy zatrudnienia. Ogłoszenie zawiera w szczególności informacje dotyczące nabytych umiejętności i kwalifikacji Poszukującego Pracy. Ogłoszenie Poszukującego Pracy ma na celu pomoc w dotarciu, za pośrednictwem Portalu, do Specjalistów zainteresowanych zatrudnieniem Poszukującego Pracy. Poszukujący Pracy posiada możliwość zarządzania dodanym przez siebie ogłoszeniem, w tym posiada możliwość jego modyfikacji lub usunięcia. Ogłoszenie Poszukującego Pracy jest publikowane w Portalu na okres 30 dni. Po upływie okresu 30 dni od dnia publikacji ogłoszenie Poszukującego Pracy wygasa. Poszukujący Pracy posiada możliwość ponownej bezpłatnej aktywacji ogłoszenia w czasie trwania Akcji promocyjnej. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia Poszukującego Pracy w przypadku, gdy będzie naruszać zasady określone w Rozdziale IV ust. 5 Regulaminu Portalu.

  Katalog ogłoszeń Specjalistów poszukujących pracowników
  Usługodawca umożliwia Poszukującemu Pracy dostęp do publikowanych przez Specjalistów ogłoszeń zawierających informacje dotyczące aktualnie poszukiwanych pracowników.

  - Katalog ogłoszeń Poszukujących Pracy
  Usługodawca umożliwia Poszukującemu Pracy dostęp do katalogu ogłoszeń publikowanych przez innych Poszukujących Pracy, zawierających informacje na temat poszukiwanego przez nich zatrudnienia i posiadanych kwalifikacji.
   

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługa może być świadczona wyłącznie Użytkownikom, którzy korzystają z platformy zgodnie z Regulaminem Portalu.
 2. We wszystkich sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Portalu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.07.2019r.
   
Patronat
© biuraprojektowe.eu 2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce.
Realizacja: MEETMEDIA