Regulamin Portalu biuraprojektowe.eu - biuraprojektowe.eu

Szanowny Kliencie

przypominamy podstawowe informacje z zakresu przetwarzania danych dostarczanych przez Państwa podczas korzystania z naszej platformy. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie w przycisk "Akceptuję"), wyrażają Państwo zgodę na wskazane poniżej działania. Platforma biuraprojektowe.eu stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:
• poznanie Państwa preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszego serwisu;
• wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Państwa zainteresowaniom;
• zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z platformy;
• ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych;

Zakres wykorzystywania plików cookies mogą Państwo określić w ustawieniach przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci urządzenia. W ramach świadczonych usług staramy się wyświetlać reklamy odpowiadające Państwa zainteresowaniom, które dotyczą naszych usług oraz usług klientów (marketing bezpośredni). W tym celu wykorzystujemy informacje zapisywane w plikach cookies, które otrzymujemy podczas korzystania z naszych stron. Nasze działania podejmowane są zgodnie z obowiązującym prawem w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych, ponieważ chcemy, by wszystkie nasze usługi, w tym wyświetlane reklamy, były najlepiej dopasowane do potrzeb użytkownika.

Podstawowe zasady korzystania z naszych serwisów zostały określone w Regulaminie Portalu biuraprojektowe.eu. Administratorem danych jest Madra Invest sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Szczytnickiej 60 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000719375. Mogą Państwo skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-mail kontakt@biuraprojektowe.eu. W dowolnym momencie mogą Państwo też wyrazić swój sprzeciw wobec tego rodzaju działań. Podobne działania w celach marketingowych podejmują nasi partnerzy, którym udostępniamy powierzchnie reklamowe w naszym portalu. Nasi partnerzy gromadzą i wykorzystują informacje określające Państwa sposób korzystania z naszego serwisu. Dzięki temu wyświetlają reklamy najbardziej dopasowane do uzyskanych informacji oraz udostępniają je innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie. W związku z reformą prawa ochrony danych osobowych nasi partnerzy potrzebują Państwa zgody na działania, których dokonują na naszych stronach. W przypadku jej udzielenia nasi partnerzy będą mogli, w ramach uzasadnionego interesu, wykorzystać Państwa informacje także dla celów analitycznych służących ocenie skuteczności podejmowanych działań marketingowych. Ewentualna zgoda jest Państwa dobrowolną decyzją, natomiast brak jej udzielenia może wpłynąć na Państwa komfort korzystania z naszych serwisów. Reklamy nieodpowiadające zainteresowaniom użytkownika są nie tylko nieatrakcyjne, ale i drażniące dla odbiorcy. Mogą Państwo udzielić zgodę poprzez zamknięcie tego komunikatu (kliknięcie w przycisk "Akceptuję"). Cofnięcie udzielenia zgody jest możliwe w każdej chwili, co jednak nie będzie równoznaczne z tym, że korzystanie z tych informacji do czasu wycofania zgody nie było zgodne z prawem. Mają Państwo pełne prawo do zgłoszenia podmiotowi wykorzystującemu Państwa dane osobowe żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Nie w każdym przypadku możliwe jest zrealizowanie Państwa praw w odniesieniu do informacji zapisanych w plikach cookies. Więcej szczegółów znajduje się w naszej Polityce prywatności, w ramach której możliwe jest udzielenie, odwołanie zgody lub zarządzanie ustawieniami prywatności.

Polityka prywatności Akceptuję

Regulamin Portalu biuraprojektowe.eu

I.  DEFINICJE

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

Inwestor – Użytkownik, który podczas rejestracji Konta w Portalu oznaczył je jako Konto Inwestora. Inwestor jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, która realizuje proces budowy lub organizuje jego realizację. Inwestor posiada dostęp do przeglądania, dodawania i zarządzania treściami dostępnymi dla Inwestorów, określonymi w Rozdziale V ust. 3 Regulaminu.

Porada Prawna – usługa pomocy prawnej polegającą na analizie zapytania przedstawionego przez Inwestora lub Specjalistę z zakresu prawa budowlanego, w celu wskazania rozstrzygnięcia zgodnego z polskim prawem oraz w ramach przedstawionego stanu faktycznego oraz dołączonych dokumentów, przy pomocy narzędzi komunikowania się na odległość. Usługa Porady Prawnej jest świadczona przez prawników specjalizujących się w prawie budowlanym, współpracujących z Usługodawcą. Zakres i warunki świadczenia Porady Prawnej określa odrębny Regulamin Porad Prawnych.

Konto – unikalny profil Użytkownika z określonymi uprawnieniami dostępu do poszczególnych Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Portalu, a także zbiór danych osobowych Użytkownika udostępnionych w trakcie rejestracji Konta lub aktualizacji danych osobowych na Koncie Użytkownika. Konto powstaje z chwilą aktywacji, poprzedzonej wypełnieniem i wysłaniem formularza rejestracyjnego w Portalu, a w przypadku Konta Członkowskiego dodatkowo wniesieniem opłaty. 

Konto Członkowskie – unikalny profil Specjalisty z określonymi uprawnieniami dostępu do rozszerzonych Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Portalu, a także zbiór danych osobowych Specjalisty udostępnionych w trakcie rejestracji Konta Członkowskiego lub aktualizacji danych osobowych na Koncie Specjalisty. Konto Członkowskie powstaje z chwilą aktywacji, poprzedzonej wypełnieniem i wysłaniem formularza rejestracyjnego w Portalu oraz wniesieniem stosownej opłaty. Szczegółowe zasady rejestracji Konta Członkowskiego określono w Rozdziale V ust. 2 pkt. II Regulaminu.

Odbiorca – osoba fizyczna korzystająca z Portalu, która nie dokonała rejestracji Konta w Portalu lub nie dokonała logowania na posiadane Konto w Portalu.

Konsument - osoba fizyczna dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Newsletter –  usługa wiadomości masowych wysyłanych do Użytkowników i Odbiorców przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z Newslettera otrzymywanie cyklicznych informacji w szczególności o Usługach, Portalu, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Użytkownika i/lub Odbiorcę adres e-mail i/lub numer telefonu, za jego wyraźną zgodą, opisana szerzej w Rozdziale V ust. 1 Regulaminu.

Poszukujący Pracy – Użytkownik, który podczas rejestracji Konta w Portalu oznaczył je jako Konto Poszukującego Pracy. Poszukujący Pracy jest osobą posiadającą lub zdobywającą wykształcenie i umiejętności z zakresu branży projektowej i/lub branż pokrewnych w dziedzinie budownictwa, która poszukuje zatrudnienia lub zleceń. Poszukujący Pracy posiada dostęp do przeglądania, dodawania i zarządzania treściami dostępnymi dla Pracowników, określonymi w Rozdziale V ust. 4 Regulaminu.

Specjalista – Użytkownik, który podczas rejestracji Konta w Portalu oznaczył je jako Konto Specjalisty. Specjalista, za dodatkową opłatą, posiada możliwość dostępu do rozszerzonej funkcjonalności Portalu („Konto Członkowskie”). Specjalista w zależności od posiadanej funkcjonalności („Konto” lub „Konto Członkowskie”) posiada uprawnienia do przeglądania, dodawania i zarządzania treściami dostępnymi dla Specjalistów, opisanymi szerzej w Rozdziale V ust. 2 Regulaminu. Specjalista dokonując rejestracji Konta i Konta Członkowskiego Specjalisty oświadcza i potwierdza, że jest osobą, która wykonuje usługi z zakresu branży projektowej i/lub branż pokrewnych w dziedzinie budownictwa.

Regulamin – niniejszy Regulamin Portalu biuraprojektowe.eu.

Portal – Portal internetowy zarządzany przez Usługodawcę, znajdujący się pod adresem internetowym http://www.biuraprojektowe.eu/. Usługodawca świadczy w Portalu Usługi na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

Umowa – Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta za pomocą Portalu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę w ramach Portalu. Szczegółowe zestawienie Usług świadczonych przez Usługodawcę zostało przedstawione w Rozdziale V Regulaminu. 

Usługodawca – Madra Invest sp. z o. o. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Szczytnickiej 60,
59-220 Legnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000719375, NIP: 6912534585, REGON: 369518567.

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca nieodpłatnie lub odpłatnie z Portalu poprzez zarejestrowane w Portalu Konto. 

Wymagania techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, w tym zawarcia Umowy tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; a w zakresie niektórych funkcjonalności także (6) urządzenie mobilne z aparatem fotograficznym i usługą geolokalizacji (GPS). By zawrzeć Umowę Użytkownik lub Odbiorca musi posiadać aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 

II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portal Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.biuraprojektowe.eu prowadzony jest przez spółkę Madra Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Szczytnickiej 60, 59-220 Legnica (który stanowi także adres do doręczeń), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000719375, NIP: 6912534585, REGON: 369518567, o kapitale zakładowym 5 000 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: kontakt@biuraprojektowe.eu, numer telefonu kontaktowego: (+48) 515 600 515, (+48) 515 900 515 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 2. Korzystanie z Portalu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Odbiorca i Użytkownik Wymagań Technicznych.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Użytkowników niebędących Konsumentami, jak i do Użytkowników będących Konsumentami, korzystających z Portalu i zawierających umowy o świadczenie Usług (z wyjątkiem Rozdziału X Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Użytkowników będących Konsumentami) i określa:
  a) prawa i obowiązki Usługodawcy, Użytkownika i Odbiorcy związane ze świadczeniem Usług w Portalu przez Usługodawcę;
  b) zasady oraz warunki świadczenia Usług w Portalu przez Usługodawcę;
  c) wykaz świadczonych Usług przez Usługodawcę w ramach Portalu;
  d) tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu skorzystania z Usług i funkcjonalności dostępnych w Portal.
 5. Usługodawca świadczy Usługi w ramach Portalu zgodnie z Regulaminem. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik lub Odbiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa powyżej.
 6. Użytkownik lub Odbiorca zobowiązany jest do zapoznania się Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Portalu.
 7. Użytkownik lub Odbiorca zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu podczas korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Portalu.
 8. Informacje prezentowane w Portalu lub, w przypadku korzystania z Usług z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Usługodawcę do Użytkowników, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

III.  WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

 1. Użytkownikiem może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Rejestracja w Portalu oraz akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o spełnieniu wskazanych powyżej warunków.
 2. Umowa o świadczenie Usług pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rejestracji Konta w Portalu przez Użytkownika, chyba że co innego wynika z treści Regulaminu. Warunkiem rejestracji Konta w Portalu jest akceptacja Regulaminu, prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz aktywacja Konta przez Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do udostępnienia podczas rejestracji lub aktualizacji Konta danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Użytkownik akceptuje fakt, że niezbędnym warunkiem rejestracji Konta w Portalu i dalszego korzystania z Usług świadczonych w ramach Portalu jest posiadanie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych osobowych zawartych na Koncie Użytkownika w przypadku ich zmiany, w szczególności do utrzymywania aktualnego adresu poczty elektronicznej.

 

IV.  ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia niezakłóconego dostępu do Usług świadczonych w ramach Portalu.
 2. Logowanie do Portalu odbywa się za pomocą loginu w postaci adresu poczty elektronicznej oraz samodzielnie ustanowionego hasła.
 3. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Portalu mogą być zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne. Stawki opłat za określone Usługi oznaczone zostały w Portalu lub w osobnych cennikach Usług.
 4. Użytkownikowi zabrania się udostępniania osobom trzecim loginu i hasła umożliwiających dostęp do Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Portalu za pośrednictwem Konta Użytkownika.
 5. Użytkownikowi i Odbiorcy zabrania się:
  a) publikowania treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawnie chronione dobra osób trzecich, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, w szczególności publikowania treści:
  i. nieprawdziwych, obraźliwych, obscenicznych, w szczególności o charakterze pornograficznym,
  ii. nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, obrażających uczucia religijne oraz kwestionujących bezwyznaniowości,
  iii. propagujących ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionujących prawdę historyczną,
  iv. godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,
  v. naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz praw autorskich i praw pokrewnych,
  vi. promujących, zachęcających oraz instruujących w zakresie działań przestępczych,
  vii. zawierających informacje naruszające prywatność Użytkownika lub osób trzecich, w szczególności danych osobowych, adresów, numerów telefonów lub numerów kart płatniczych;
  b) korzystania z Portalu w sposób, który mógłby zakłócić lub uniemożliwić działanie Portalu oraz zakłócić możliwość korzystania z Portalu przez innych Użytkowników i Odbiorców;
  c) korzystania z Portalu w sposób naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług w ramach Portalu, w tym do uniemożliwienia dostępu do Portalu, Użytkownikowi lub Odbiorcy, który narusza postanowienia Regulaminu lub korzysta z Portalu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
 7. Użytkownik lub Odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Usługodawcę o znanych Użytkownikowi lub Odbiorcy przypadkach naruszania postanowień Regulaminu, a także o przypadkach korzystania z Portalu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Użytkownik lub Odbiorca ma prawo zgłosić naruszenia, o których mowa powyżej za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronach Portalu lub za pomocą odpowiedniej funkcjonalności Portalu udostępnionej przez Usługodawcę.
 8. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany formy i zakresu świadczonych Usług w ramach Portalu w szczególności poprzez modyfikację funkcjonalności Portalu, zmianę układu i szaty graficznej Portalu.

 

V.  WYKAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Wykaz Usług wspólnych dla Użytkowników i Odbiorców.

  a) Katalog profili Specjalistów
  Usługodawca umożliwia Użytkownikowi i/lub Odbiorcy dostęp do katalogu indywidualnych profili Specjalistów. Użytkownik i/lub Odbiorca posiada możliwość wyszukiwania profili Specjalistów według określonych kategorii filtrowania danych oraz według określonych słów kluczowych i kategorii. Użytkownik i/lub Odbiorca posiada dostęp do Mapy Specjalistów zawierającej wykaz Specjalistów w formie lokalizacji na mapie. Użytkownik posiada możliwość polubienia profilu Specjalisty, dodania profilu Specjalisty do obserwowanych oraz dodawania komentarzy w galerii znajdującej się na profilu Specjalisty. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy w przypadku naruszenia zasad określonych w Rozdziale IV ust. 5 Regulaminu.

  b) Artykuł
  Usługodawca umożliwia Użytkownikowi i/lub Odbiorcy dostęp do zbioru artykułów publikowanych przez Usługodawcę na stronach Portalu o tematyce związanej z działalnością Portalu. Użytkownik posiada możliwość dodawania komentarzy do Artykułów. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy w przypadku naruszenia zasad określonych w Rozdziale IV ust. 5 Regulaminu.

  c) Newsletter
  Odbiorca lub Użytkownik ma prawo do wyrażenia chęci otrzymywania wiadomości masowych wysyłanych przez Usługodawcę o tematyce określonej przez Użytkownika lub Odbiorcę podczas procesu rejestracji do usługi Newsletter. Newsletter będzie wysyłany na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika i/lub Odbiorcę. Warunki i zasady wysyłania Newsletter określa odrębny Regulamin Newsletter.

  d) Kontakt ogólny
  Użytkownik lub Odbiorca posiada możliwość wykorzystania formularza kontaktowego znajdującego się na stronach Portalu, który umożliwia kontakt z Usługodawcą.
   
 2. Wykaz Usług zastrzeżonych dla Specjalisty:

  I.  Konto Podstawowe

  a) Ocena Specjalisty
  Specjalista posiada możliwość dokonania oceny innego Specjalisty w skali od 1 do 5 uwzględniając 3 kryteria oceniania: terminowość, kontakt, jakość, wraz z umieszczeniem komentarza uzasadniającego dokonaną ocenę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia dodanej oceny Specjalisty w przypadku, gdy będzie naruszać zasady określone w Rozdziale IV ust. 5 Regulaminu.

  b) Katalog ogłoszeń Poszukujących Pracy
  Usługodawca umożliwia Specjaliście dostęp do katalogu ogłoszeń publikowanych przez Poszukujących Pracy, zawierających informacje na temat poszukiwanego przez nich zatrudnienia i posiadanych kwalifikacji.

  IIKonto Członkowskie

  W celu dostępu do funkcjonalności i aktywacji Konta Członkowskiego wraz z uzyskaniem Certyfikatu Członkowskiego Specjalista zobowiązany jest do uzupełnienia dodatkowych danych oznaczonych w formularzu rejestracji, załączenia trzech referencji od inwestorów lub innych specjalistów oraz uiszczenia opłaty. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Specjalisty oraz załączonych przez Specjalistę referencji w zakresie przedmiotu wykonywanych usług, które muszą być zgodne ze świadczeniem usług z zakresu branży projektowej i/lub branż pokrewnych w dziedzinie budownictwa. W przypadku negatywnej weryfikacji danych Specjalisty i/lub załączonych przez Specjalistę referencji Usługodawca, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia braków w terminie 7 dni, zastrzega sobie prawo do ograniczenia funkcjonalności Konta Członkowskiego Specjalisty do funkcjonalności Konta Podstawowego do czasu usunięcia wskazanych braków i/lub nieprawidłowości. W przypadku nieusunięcia wskazanych przez Usługodawcę braków i/lub nieprawidłowości w terminie 12 miesięcy od dnia aktywacji Konta Członkowskiego Specjalisty, Usługodawca uprawniony jest do usunięcia Konta Członkowskiego. W przypadku ograniczenia i/lub usunięcia Konta Członkowskiego opłata wniesiona przez Specjalistę nie podlega zwrotowi. Opłata za funkcjonalność Konta Członkowskiego jest opłatą roczną. Opłata automatycznie odnawia się z rozpoczęciem kolejnego rocznego okresu. W przypadku nie wniesienia opłaty przez Specjalistę, funkcjonalność Konta Specjalisty zostanie ograniczona wyłącznie do funkcjonalności Konta Podstawowego.

  a) Profil Specjalisty
  Usługodawca umożliwia Specjaliście publikację indywidualnego profilu Specjalisty na stronach Portalu. Profil Specjalisty zawiera w szczególności: podstawowe informacje o Specjaliście, informacje dotyczące aktualnych lub zakończonych inwestycji, przy których Specjalista współpracuje lub współpracował, oceny Specjalisty dokonane przez Inwestorów i innych Specjalistów, informacje kontaktowe do Specjalisty oraz specjalizację i zasięg działania Specjalisty. Specjalista posiada możliwość zarządzania swoim profilem.

  b) Rekomendacja biuraprojektowe.eu
  Usługodawca umożliwia Specjaliście uzyskanie rekomendacji biuraprojektowe.eu w postaci specjalnego oznaczenia profilu Specjalisty oraz uzyskania Certyfikatu Akredytacyjnego. Warunkiem uzyskania rekomendacji  jest spełnienie określonych wymagań w zakresie doświadczenia, referencji klientów oraz pozytywnych opinii Inwestorów i Specjalistów. Zasady przyznawania rekomendacji Portalu określa Standard Rekomendacji.

  c) Publikacja ogłoszenia Specjalisty poszukującego pracowników
  Usługodawca umożliwia Specjaliście publikację ogłoszenia na stronach Portalu, zawierającego informację na temat poszukiwanych przez Specjalistę pracowników. Specjalista posiada możliwość zarządzania dodanym przez siebie ogłoszeniem, w tym posiada możliwość jego modyfikacji lub usunięcia. Ogłoszenie jest publikowane w Portalu na okres 30 dni. Po upływie okresu 30 dni ogłoszenie wygasa. Specjalista posiada możliwość ponownej aktywacji ogłoszenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia Specjalisty w przypadku, gdy będzie naruszać zasady określone w Rozdziale IV ust. 5 Regulaminu.

  d) Katalog ogłoszeń Specjalistów poszukujących pracowników
  Usługodawca umożliwia Specjaliście dostęp do publikowanych przez Specjalistów ogłoszeń zawierających informacje dotyczące aktualnie poszukiwanych pracowników.

  c) Katalog ogłoszeń Poszukujących Pracy
  Usługodawca umożliwia Specjaliście dostęp do katalogu ogłoszeń publikowanych przez Poszukujących Pracy, zawierających informacje na temat poszukiwanego przez nich zatrudnienia i posiadanych kwalifikacji.

  d) Porada Prawna
  Usługodawca zapewnia Specjaliście możliwość złożenia za pośrednictwem Portalu zlecenia na Poradę Prawną. Porada Prawna jest usługą odpłatną. Warunki i zasady świadczenia Usługi Porady Prawnej określa Regulamin Porad Prawnych.

  e) Publikacja ogłoszenia Specjalisty
  Usługodawca umożliwia Specjaliście publikację ogłoszenia na stronach Portalu, zawierającego informacje na temat zrealizowanych projektów i prowadzonych przez Specjalistę prac. Ogłoszenie służy pozyskaniu innych Specjalistów do współpracy nad projektem prowadzonym przez Specjalistę. Specjalista posiada możliwość zarządzania dodanym przez siebie ogłoszeniem, w tym posiada możliwość jego modyfikacji lub usunięcia. Ogłoszenie Specjalisty jest publikowane w Portalu na okres 30 dni. Po upływie okresu 30 dni Ogłoszenie Specjalisty wygasa. Specjalista posiada możliwość ponownej aktywacji ogłoszenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia Specjalisty w przypadku, gdy będzie naruszać zasady określone w Rozdziale IV ust. 5 Regulaminu.

  f) Katalog ogłoszeń Inwestorów
  Usługodawca umożliwia Specjaliście dostęp do katalogu ogłoszeń publikowanych przez Inwestorów lub przez Usługodawcę zawierających informację na temat aktualnie prowadzonych inwestycji. Ogłoszenia Inwestorów służą pozyskaniu Specjalistów do współpracy nad inwestycją.
   
 3. Wykaz Usług  zastrzeżonych dla Inwestora

  a) Porada Prawna
  Usługodawca zapewnia Inwestorowi możliwość złożenia za pośrednictwem Portalu zlecenia na  Poradę Prawną. Porada Prawna jest usługą odpłatną. Warunki i zasady świadczenia Usługi Porady Prawnej określa odrębny Regulamin Porad Prawnych.

  b) Ocena Specjalisty
  Inwestor posiada możliwość dokonania oceny Specjalisty w skali od 1 do 5 uwzględniając 3 kryteria oceniania: terminowość, kontakt, jakość, wraz z umieszczeniem komentarza uzasadniającego dokonaną ocenę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia dodanej oceny Specjalisty w przypadku naruszenia zasad określonych w Rozdziale IV ust. 5 Regulaminu.

  c) Publikacja ogłoszenia Inwestora
  Usługodawca umożliwia Inwestorowi odpłatnie publikację ogłoszenia na stronach Portalu, zawierającego informację na temat aktualnie prowadzonych inwestycji przez Inwestora.  Obowiązek ponoszenia opłat nie dotyczy Inwestorów posiadających status jednostki sektora finansów publicznego. Ogłoszenie służy pozyskaniu Specjalistów do współpracy nad inwestycją prowadzoną przez Inwestora. Inwestor posiada możliwość zarządzania dodanym przez siebie ogłoszeniem, w tym posiada możliwość jego modyfikacji lub usunięcia. Ogłoszenie Inwestora jest publikowane w Portalu na okres 30 dni. Aktywacja ogłoszenia, o ile wedle wyboru Inwestora nie postanowiono inaczej, następuje z chwilą zaksięgowania płatności. Po upływie okresu 30 dni od dnia publikacji ogłoszenie Inwestora wygasa. Inwestor posiada możliwość ponownej aktywacji ogłoszenia po wniesieniu opłaty. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia Inwestora w przypadku naruszenia zasad określonych w Rozdziale IV ust. 5 Regulaminu.

  d) Pomoc w znalezieniu Specjalisty
  Usługodawca umożliwia Inwestorowi złożenie prośby, za pomocą przygotowanego formularza na stronach Portalu, o pomoc w znalezieniu odpowiedniego Specjalisty do współpracy nad inwestycją prowadzoną przez Inwestora.
   
 4. Wykaz Usług zastrzeżonych dla Poszukującego Pracy

  a) Publikacja ogłoszenia Poszukującego Pracy
  Usługodawca umożliwia Poszukującemu Pracy odpłatnie publikację ogłoszenia na stronach Portalu, zawierającego informację na temat poszukiwanego przez Poszukującego Pracy zatrudnienia. Ogłoszenie zawiera w szczególności informacje dotyczące nabytych umiejętności i kwalifikacji Poszukującego Pracy. Ogłoszenie Poszukującego Pracy ma na celu pomoc w dotarciu, za pośrednictwem Portalu, do Specjalistów zainteresowanych zatrudnieniem Poszukującego Pracy. Poszukujący Pracy posiada możliwość zarządzania dodanym przez siebie ogłoszeniem, w tym posiada możliwość jego modyfikacji lub usunięcia. Ogłoszenie Poszukującego Pracy jest publikowane w Portalu na okres 30 dni. Aktywacja ogłoszenia, o ile wedle wyboru Poszukującego Pracy nie postanowiono inaczej, następuje z chwilą zaksięgowania płatności. Po upływie okresu 30 dni od dnia publikacji ogłoszenie Poszukującego Pracy wygasa. Poszukujący Pracy posiada możliwość ponownej aktywacji ogłoszenia po wniesieniu opłaty. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia Poszukującego Pracy w przypadku, gdy będzie naruszać zasady określone w Rozdziale IV ust. 5 Regulaminu.

  b) Katalog ogłoszeń Specjalistów poszukujących pracowników
  Usługodawca umożliwia Poszukującemu Pracy dostęp do publikowanych przez Specjalistów ogłoszeń zawierających informacje dotyczące aktualnie poszukiwanych pracowników.

  g) Katalog ogłoszeń Poszukujących Pracy
  Usługodawca umożliwia Poszukującemu Pracy dostęp do katalogu ogłoszeń publikowanych przez innych Poszukujących Pracy, zawierających informacje na temat poszukiwanego przez nich zatrudnienia i posiadanych kwalifikacji.

   

VI.  WARUNKI I WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby pełna funkcjonalność Portalu była dostępna na urządzeniach wykorzystujących powszechnie używane systemy operacyjne i przeglądarki internetowe, jednakże w celu korzystania z Portalu niezbędne jest spełnienie przez urządzenie Użytkownika lub Odbiorcy minimalnych Wymagań Technicznych.
 2. Usługodawca informuje, że korzystanie z Portalu może wiązać się z typowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Użytkownik lub Odbiorca powinien powziąć odpowiednie kroki, aby zapobiec zagrożeniom, w szczególności poprzez posiadanie aktualnego oprogramowania antywirusowego.
 3. Użytkownik lub Odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Usługodawcę o napotkanych problemach technicznych związanych z korzystaniem z Portalu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronach Portalu.

 

VII.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) szkody wyrządzone przez Usługodawcę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, powstałe z winy nieumyślnej Usługodawcy;
  b) szkody wynikłe z czasowego zaprzestania świadczenia Usług przez Usługodawcę spowodowanego niezbędnymi pracami konserwacyjnymi, rozbudową lub modyfikacją funkcjonalności Portalu, siłą wyższą, działaniami osób trzecich lub innymi działaniami niezależnymi od Usługodawcy;
  c) szkody wynikłe z braku możliwości korzystania z Portalu przez Użytkownika lub Odbiorcę z powodu problemów technicznych leżących po stronie Użytkownika lub Odbiorcy lub niespełniania minimalnych Wymagań Technicznych przez urządzenie Użytkownika lub Odbiorcy;
  d) utratę danych przez Użytkownika lub Odbiorcę spowodowaną przez czynniki zewnętrzne niezależne od Usługodawcy, w szczególności awarię sprzętu lub działania osób trzecich, w tym dostawców energii elektrycznej i operatorów telekomunikacyjnych;
  e) szkody Użytkownika lub Odbiorcy spowodowane korzystaniem z Portalu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub z naruszeniem postanowień Regulaminu, w szczególności za szkody powstałe z powodu usunięcia Konta Użytkownika na skutek zaprzestania świadczenia Usług i rozwiązania przez Usługodawcę Umowy z Użytkownikiem.
 2. Usługodawca nie odpowiada za treści publikowane przez Użytkowników i Odbiorców Portalu, w szczególności jeśli naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje lub prawnie chronione dobra osób trzecich.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Użytkownika lub Odbiorcę wskutek korzystania przez Użytkownika lub Odbiorcę z Usług świadczonych w ramach Portalu.
 4. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami, bez względu na jej podstawę prawną jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej opłaty z tytułu ostatniej Usługi, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

 

VIII.  PŁATNOŚCI

 1. Płatność  z tytułu odpłatnych Usług Użytkownik może regulować:
  a) przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy;
  b) w formie płatności elektronicznej za pomocą serwisu Przelewy24, obsługiwanego przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań.
 2. W przypadku wyboru sposobu płatności określonego w ust. 1 lit b) Użytkownik zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę operatora płatności, a następnie ze strony operatora na stronę wybranego z listy banku, w celi dokonania transferu pieniędzy. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Użytkownikiem, a operatorem płatności.
 3. W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę płatności Użytkownika, Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w terminie 7 dni od złożenia zamówienia na Usługę, spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Użytkownika w ramach zamówienia Usługi oferty.
 4. Jeśli co innego nie wynika z zawartej umowy aktywacja Usługi następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności Użytkownika.  W przypadku wyboru sposobu płatności określonego w ust. 1 lit a) aktywacja Usługi następuje nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Usługodawcy.
 5. Użytkownik obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację zamówionej Usługi.
 6. Dokument sprzedaży Użytkownik otrzymuje w formie elektronicznej i jest on udostępniany Użytkownikowi do wydruku w formie załącznika lub w linku uwidocznionym w wysyłanej na e-mail wiadomości.

 

IX.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Portalu. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres reklamacje@biuraprojektowe.eu lub w formie pisemnej na adres: Madra Invest sp. z o. o., ul. Szczytnicka 60, 59-220 Legnica.
 2. Usługodawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację Użytkownika w terminie 30 dni.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: dane Użytkownika pozwalające na jego identyfikację tj. imię i nazwisko oraz adres elektroniczny, przedmiot reklamacji i uzasadnienie złożonej reklamacji. Reklamacje niespełniające wskazanych powyżej wymogów formalnych zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 4. Usługodawca odpowie na reklamację złożoną przez Użytkownika na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w reklamacji.
 5. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z niniejszej Umowy przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

 

X.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Niniejszy Rozdział Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Użytkowników będących Konsumentami i określają uprawnienia przysługujące Konsumentom zgodnie z ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014r (Dz. U. 2017 poz. 683 z późn. zm.).
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy, którą zawarł na odległość, w terminie 14 dni bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Usługodawcy przed jego upływem. Oświadczenie Użytkownika będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej na adres: Madra Invest sp. z o. o., ul. Szczytnicka 60, 59-220 Legnica lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@biuraprojektowe.eu
 3. Użytkownik będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z wykorzystaniem formularza. Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia nie jest obowiązkowe.
 4. Bieg terminu na odstąpienie Użytkownika będącego Konsumentem od Umowy rozpoczyna się z chwilą zwarcia umowy o świadczenie Usługi.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. Użytkownikowi będącego Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Usługodawca wykonał w pełni Usługę, za wyraźną zgodą Użytkownika wyrażoną przed rozpoczęciem świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrotu płatności Usługodawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik będący Konsumentem, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

XI.  ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez samodzielne usunięcie Konta w Portalu lub składając oświadczenie w formie pisemnej na adres: Madra Invest sp. z o. o., ul. Szczytnicka 60, 59-220 Legnica lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@biuraprojektowe.eu Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika uprawnia Usługodawcę do usunięcia Konta Użytkownika.
 2. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
  a) naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu;
  b) korzystania przez Użytkownika z Portalu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
  c) powzięcia wiadomości przez Usługodawcę o nieprawdziwych danych udostępnionych przez Użytkownika na Koncie w Portalu;
  d) opublikowania przez Użytkownika w Portalu treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, prawnie chronione dobra osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 3. Usługodawca poinformuje Użytkownika o rozwiązaniu Umowy na adres poczty elektronicznej wskazany na Koncie Użytkownika.
 4. Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika, z którym rozwiązał Umowę o świadczenie Usług w ramach Portalu.
 5. Odbiorca w przypadku braku chęci korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Portalu lub braku zgody na zasady określone w niniejszym Regulaminie powinien opuścić strony Portalu.
 6. Usługodawca ma prawo odmówić ponownego świadczenia Usług Użytkownikowi, z którym Usługodawca rozwiązał Umowę.
 7. W przypadku rozwiązania Umowy opłata wniesiona przez Użytkownika za korzystanie z Usług w ramach Portalu nie podlega zwrotowi.

 

XII.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika w ramach Portalu jest Usługodawca.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta i/lub korzystania z określonych Usług.
 3. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych przekazanych Usługodawcy przez Użytkownika i/lub Odbiorcę w związku z korzystaniem z Usług w ramach Portalu określa Polityka Prywatności.

 

XIII.  KONTAKT Z USŁUGODWCĄ

 1. Wszelkie pytania dotyczące świadczenia Usług w ramach Portalu Użytkownik lub Odbiorca może kierować do Usługodawcy za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na stronach Portalu, w formie pisemnej na adres: Madra Invest sp. z o. o., ul. Szczytnicka 60, 59-220 Legnica, za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@biuraprojektowe.eu  lub telefonicznie pod numerem telefonu: (+48) 515 600 515 – kontakt dla Specjalistów, (+48) 515 900 515 – kontakt dla Inwestorów.

 

XIV.  ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn spowodowanych zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, rozwojem technicznym lub technologicznym Portalu, zmianą funkcjonalności Portalu oraz względami bezpieczeństwa Portalu. Zmiana danych Usługodawcy nie stanowi zmiany Regulaminu.
 2. Usługodawca poinformuje Użytkownika z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o zmianie Regulaminu za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany na koncie Użytkownika oraz poprzez umieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na stronach Portalu.
 3. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w ramach Portalu zgodnie z Rozdziałem XI Regulaminu.

 

XV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.11.2018 roku.
 2. Prawem właściwym dla stosunków prawnych powstałych w związku ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę w ramach Portalu jest prawo polskie.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Użytkownika lub Odbiorcę. W przypadku zamówienia odpłatnych Usług utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówionej Usługi oraz dołączeniem do przesyłki zawierającej zamówienie jego specyfikacji oraz fiskalnego dowodu zakupu.
 4. Usługodawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub Usług na podstawie Umowy. Korzystanie z Usług wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
 5. Usługodawca informuje, że korzystanie z Portalu za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub aplikacji, w tym składanie zamówienia na Usługi, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z Usługodawcą, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik i/lub Odbiorca.
 6. Właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

 

Regulamin Akcji "Jedno konto - więcej możliwości"

Patronat
© biuraprojektowe.eu 2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce.
Realizacja: MEETMEDIA